fbpx

Kim jest Lean Champion

Wierzymy, że Lean to nie tylko narzędzia, ale przede wszystkim budowanie Kultury Organizacji. W wielu firmach klasyczne podejście tworzenia działu Lean, który w 100% jest odpowiedzialny za doskonalenie nie sprawdza się.
Dlatego stworzyliśmy program Lean Champion. Program, który jest wyjątkowy, bo jego celem jest wbudowanie kultury Lean w każdy dział organizacji.

Kim zatem jest Lean Champion?
Jest to pracownik (zazwyczaj na poziomie specjalisty, lidera), który poza swoim standardowym zakresem obowiązków ma funkcję wspierającą rozwój kultury Lean w swoim dziale.

Jakie działania realizuje Lean Champion?
Wspiera rozwój swojego zespołu w takich aspektach jak:
1) Moderowanie rozwiązywania problemów w dziale,
2) Standaryzowanie i stabilizacja procesów,
3) Prowadzenie szybkich warsztatów usprawniających (Quick Kaizen),
4) Budowa kultury Lean w dziale,
5) Zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów i rozumienie czym jest Lean,
6) Wsparcie koordynatora Lean w realizacji szerszych projektów doskonalących

Dlaczego warto wybrać kurs online Lean Champion?

Praktyczne warsztaty

11 tygodni szkolenia

Intensywny kurs online z dostępem do materiałów 24/7 w dogodnym dla siebie momencie i dużą liczbą ćwiczeń praktycznych.

Kameralna grupa

Kameralna grupa

W każdej edycji liczba uczestników jest ograniczona. Pozwala to na jak najlepszą wymianę doświadczeń, a także pracę w mini grupach.

Indywidualne wsparcie

Indywidualne wsparcie

Każdy uczestnik programu Lean Champion otrzymuje pakiet indywidualnego wsparcia mentora, który pomaga mu w rozwoju kompetencji.

Projekt doskonalący

Projekt doskonalący

Warunkiem otrzymania certyfikatu Lean Champion jest realizacja praktycznego projektu w trakcie którego uczestnik wykorzysta nabyte w kursie kompetencje

Trenerzy praktycy

Trenerzy - Praktycy

Warsztaty prowadzone są tylko i wyłącznie przez praktyków Lean z dużym doświadczeniem zarówno w obszarze produkcji jak i usług.

Benchmark

Benchmark

Udział w programie to wyjątkowa szansa na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami poprzez specjalną zamkniętą grupę dyskusyjną.

Certyfikat Lean Champion

Warunki zdobycia certyfikaty Lean Champion:

 • Ukończenie wszystkich lekcji z kursu
 • Realizacja wszystkich zadań domowych na zakończenie każdego modułu
 • Zrealizowanie projektu praktycznego (w warunkach domowych lub firmowych)
 • Pozytywna ocena indywidualnego mentora dotycząca postępów uczestnika.

Program Lean Champion

Kurs realizowany 100% online

Wprowadzenie

 • Lekcja 1 Powitanie
 • Lekcja 2 Plan kursu
 • Lekcja 3 Efekt końcowy
 • Lekcja 4 Wymagania
 • Lekcja 5 Jak realizować kurs
 • Lekcja 6 Twoi instruktorzy
 • Lekcja 7 Zrozumieć dlaczego
 • Lekcja 8 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 9 Praca domowa

Fundament Lean Management

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 Początki Lean Management
 • Lekcja 3 Lean – narzędzia czy Kultura
 • Lekcja 4 – Zmiana sposobu myślenia
 • Lekcja 5 Jak Lean pomaga firmie w rozwoju
 • Lekcja 6 Jak Lean sprawdza się w obszarze poza produkcyjnym
 • Lekcja 7 Jak działa proces
 • Lekcja 8 Przepływ w procesie
 • Lekcja 9 Podstawowe parametry procesu
 • Lekcja 10 Klient i dostawca wewnętrzny
 • Lekcja 11 Zasada SISO
 • Lekcja 12 Wąskie gardło
 • Lekcja 13 PDCA – wprowadzenie
 • Lekcja 14 Triada Czas – Jakość – Koszt
 • Lekcja 15 Dom Lean
 • Lekcja 16 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 17 Praca domowa

Wartość dodana i marnotrawstwo w procesie

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 Co to jest wartość dodana
 • Lekcja 3 Co to jest marnotrawstwo
 • Lekcja 4 Nadprodukcja
 • Lekcja 5 Zapasy
 • Lekcja 6 Braki/Błędy
 • Lekcja 7 Zbędny ruch
 • Lekcja 8 Nadmierne przetwarzanie
 • Lekcja 9 Oczekiwanie
 • Lekcja 10 Transport
 • Lekcja 11 Niewykorzystana kreatywność pracowników
 • Lekcja 12 Jak dużo na tym tracisz
 • Lekcja 13 Przykładowy proces
 • Lekcja 14 Jak diagnozować marnotrawstwo
 • Lekcja 15 Muda – Mura – Muri
 • Lekcja 16 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 17 Praca domowa

Zmienność, która destabilizuje Twój proces

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 Zmienność w procesie
 • Lekcja 3 Kategorie zmienności
 • Lekcja 4 Zmienność materiału
 • Lekcja 5 Zmienność metod pracy
 • Lekcja 6 Zmienność czynników zewnętrznych
 • Lekcja 7 Zmienność zarządzania
 • Lekcja 8 Zmienność maszyn
 • Lekcja 9 Zmienność ludzi
 • Lekcja 10 Dlaczego diagnozujemy zmienność
 • Lekcja 11 Jak diagnozowaoć zmienność w procesie
 • Lekcja 12 Co robimy jak zdiagnozujemy zmienność
 • Lekcja 13 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 14 Praca domowa

Podstawy mapowania procesów

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 Co to jest mapowanie
 • Lekcja 3 SIPOC
 • Lekcja 4 Diagram żółwia
 • Lekcja 5 Flowchart
 • Lekcja 6 Swimlane
 • Lekcja 7 Mapa procesowa
 • Lekcja 8 Mapowanie analogowe
 • Lekcja 9 Narzędzia do mapowania online
 • Lekcja 10 Jak przygotować się do procesu mapowania
 • Lekcja 11 Przebieg procesu mapowania
 • Lekcja 12 Projektowanie stanu przyszłego i plan działań
 • Lekcja 13 Praca z grupą
 • Lekcja 14 Burza mózgów
 • Lekcja 15 Prezentacja wyników mapowania
 • Lekcja 16 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 17 Praca domowa

Kaizen – doskonalenie metodą małych kroków

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 Co to jest Kaizen
 • Lekcja 3 Kaizen jako Samo-Rozwój
 • Lekcja 4 Kaizen a PDCA
 • Lekcja 5 Co to jest Quick Kaizen
 • Lekcja 6 Narzędzia wspierające Quick Kaizen
 • Lekcja 7 Quick Kaizen – przykład
 • Lekcja 8 Narzędzia wspierające Quick Kaizen
 • Lekcja 9 Co to jest Kaizen Blitz
 • Lekcja 10 Jak stosować Kaizen Blitz
 • Lekcja 11 Narzędzia wspierające Kaizen Blitz
 • Lekcja 12 Va:NVA
 • Lekcja 13 Diagram spagheti
 • Lekcja 14 Histogram
 • Lekcja 15 Pareto
 • Lekcja 16 Pareto w Excelu
 • Lekcja 17 Pareto w Google
 • Lekcja 18 Ishikawa
 • Lekcja 19 Wykres kołowy Excel
 • Lekcja 20 Wykres kołowy Google
 • Lekcja 21 SMART
 • Lekcja 22 Action Log
 • Lekcja 23 Kaizen Blitz – przykład
 • Lekcja 24 Kolejność działań
 • Lekcja 25 Refleksja – Hansei
 • Lekcja 26 Co oprócz Kaizen?
 • Lekcja 27 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 28 Praca domowa

Jak skuteczniej zarządzać miejscem pracy

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 Dlaczego nasze miejsce pracy jest ważne
 • Lekcja 3 5 kroków do utrzymania wydajnego miejsca pracy
 • Lekcja 4 Krok 1 – Likwidacja
 • Lekcja 5 Krok 2 – Uporządkowanie
 • Lekcja 6 Krok 3 – Czyszczenie
 • Lekcja 7 Krok 4 – Czystość
 • Lekcja 8 Krok 5 – Wychowanie
 • Lekcja 9 Zarządzanie wizualne w procesach
 • Lekcja 10 Zarządzanie skrzynką mailową – Inbox Zero
 • Lekcja 11 Zarządzanie dyskiem sieciowym
 • Lekcja 12 Metoda Kamishibai
 • Lekcja 13 Jak zacząć
 • Lekcja 14 Błędy i pułapki początkujących
 • Lekcja 15 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 16 Praca domowa

Jak stabilizować procesy (powtarzalna jakość, czas i kontrola kosztów)

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 PDCA
 • Lekcja 3 Co to jest standaryzacja
 • Lekcja 4 Jak stabilizować procesy
 • Lekcja 5 Praca standaryzowana- wprowadzenie
 • Lekcja 6 Praca Standaryzowana – proces wdrożęnia
 • Lekcja 7 Jak wyrabiać nawyki
 • Lekcja 8 Standardy wizualne
 • Lekcja 9 Formularze standaryzacyjne
 • Lekcja 9.1 Dobrze/źle
 • Lekcja 9.2 Checklista
 • Lekcja 9.3 Lekcja Jednopunktowa
 • Lekcja 9.4 Arkusz Podziału Pracy
 • Lekcja 9.5 Instrukcja
 • Lekcja 9.6 Arkusz Pracy Standaryzacyjnej
 • Lekcja 9.7 Łączenie arkuszów pracy
 • Lekcja 10 Poka Yoke
 • Lekcja 11 Przykłady standardów z obszaru biurowego
 • Lekcja 12 Rezultat standardu
 • Lekcja 13 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 14 Praca domowa

Jak rozwiązywać problemy, aby ponownie się nie pojawiły

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 Co to jest problem
 • Lekcja 3 Skutek – Problem – Symptom – Przyczyna
 • Lekcja 4 Definiowanie problemów metodą 5W1H
 • Lekcja 5 Jak analizować problemy
 • Lekcja 6 Najprostsza metoda szukania przyczyn problemu
 • Lekcja 7 Analiza przyczyn źródłowych cz. 1
 • Lekcja 8 Analiza przyczyn źródłowych cz. 2
 • Lekcja 9 Dane – Fakty – Opinie w procesie
 • Lekcja 10 Dane
 • Lekcja 11 Fakty
 • Lekcja 12 Opinie
 • Lekcja 13 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 14 Praca domowa

Podstawy zarządzania pracą zespołu

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 Dlaczego komunikacja jest ważna
 • Lekcja 3 Podstawowe zasady komunikacji
 • Lekcja 4 After Action Review
 • Lekcja 5 Dlaczego codzienne spotkania są ważne
 • Lekcja 6 Kiedy organizować spotkania zespołu
 • Lekcja 7 Tablica spotkań zespołu
 • Lekcja 8 Standard spotkania zespołu
 • Lekcja 9 Tablica kanban – wizualizacja przepływu pracy w zespole
 • Lekcja 10 Czy wskaźniki są ważne
 • Lekcja 11 Matryca Kompetencji
 • Lekcja 12 Szybkie zwycięstwo
 • Lekcja 13 Praca domowa

Projekt Doskonalący

 • Lekcja 1 Cel modułu
 • Lekcja 2 Co należy wykonać
 • Lekcja 3 Jak przeprowadzić projekt
 • Lekcja 4 Wymogi formalne dla realizacji projektu
 • Lekcja 5 Obrona projektu
 • Lekcja 6 Przydatne formularze
 • Lekcja 7 Praca domowa

Sztuka Efektywności

 • Lekcja 1 Wprowadzenie
 • Lekcja 2 Czasem się nie zarządza
 • Lekcja 3 Cele w życiu
 • Lekcja 4 Eliminacja rozpraszaczy
 • Lekcja 5 Dieta niskoinformacyjna
 • Lekcja 6 Skupienie
 • Lekcja 7 Telefon – tylko do dzwonienia
 • Lekcja 8 Standard pracy lidera
 • Lekcja 9 Sprawy czy zadania
 • Lekcja 10 Planowanie działań
 • Lekcja 11 Technika pomidora
 • Lekcja 12 Macierz działań
 • Lekcja 13 Wyrabianie nawyku
 • Lekcja14 Jak zacząć pracę
 • Lekcja 15 Zadanie domowe

Postawa Lean Championa

Metody Analizy Procesów

Opinie uczestników

Kurs Lean Champion to potężna dawka wiedzy, ale również praktycznego podejścia. Jest przygotowany tak aby każdy mógł nauczyć się jak najwięcej. Ogromnym plusem jest to, że nie jest on z serii “zaloguj się i masz certyfikat”. Wymaga ogromu pracy, samodyscypliny i determinacji. Co dla mnie jest nam bardziej wartościowe w tym kursie? Każda odbyta lekcja, szybkie zwycięstwo i zadania domowe uczyły mnie nowych spojrzeń, rozwiązań nie tylko w sferze zawodowej, ale również w życiu codziennym.Karolina, Specjalista ds. analiz czasowych produkcji
Po realizacji szkolenia w moim podejściu zmieniło się przede wszystkim to, że nauczyłam się patrzeć na procesy z perspektywy całej produkcji,a jeśli jest taka potrzeba to całej firmy. Wcześniej skupiałam się jedynie na swoim dziale. Lean uczy mnie myślenia całościowego. Przepracowanie Leanu na sobie sprawia, że z dnia na dzień czuję, że staję się bardziej wartościowym pracownikiem dla mojego pracodawcy i też osobą dla samej siebie. Wcześniej myślałam, że w pracy jestem dobrze zorganizowana, jednak dopiero teraz widzę, że przez zarządzanie zadaniami czas wykorzystuję naprawdę efektywnie. Zakres tematów poruszany na szkoleniu jest naprawdę szeroki. Na każdym etapie kursu uczestnik może liczyć na pomoc i wsparcie Mentora. Przy odpowiednim zaangażowaniu w realizację szkolenia każdy jest w stanie wynieść wiele wartości. Teraz mam nadzieję, że moja firma wykorzysta wiedzę którą zdobyłam na szkoleniu i poprzez działanie w projektach pozwoli mi mieć realny wpływ na procesy :).Natalia, Kierownik Działu w firmie Asgard sp. z o.o.
Zagadnienia przedstawione w kursie Lean Champion dotyczą nie tylko narzędzi Lean, ale co najważniejsze – budowania kultury i relacji z pracownikami. Prowadzący przedstawiają zagadnienia w przejrzysty i zrozumiały sposób, dodatkowo opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z pracą. Forma kursu to moduły zawierające lekcje video (dostępne 24/7 😊), każdy zakończony jest szybkim zwycięstwem oraz zadaniem domowym.
Bardzo dobry kontakt z prowadzącymi i mentorem, który przez cały czas wspiera rozwój kompetencji uczestnika, aby nauczył się jak najwięcej. Kameralna grupa uczestników umożliwia wymianę doświadczeń na zamkniętej grupie dyskusyjnej oraz podczas spotkań online podsumowujących postępy.
W przyszłości na pewno skorzystam z innych kursów oferowanych przez Perfectus Group. Polecam kurs Lean Champion wszystkim – bez względu na stopień znajomości zagadnień Lean😊.Marta, Specjalista ds. Lean Manufacturing w firmie Ikano Industry

JAKA JEST CENA KURSU

11-Tygodniowy Program Lean Champion (1997 zł)

Wsparcie indywidualnego mentora w trakcie programu (800 zł)

​Analizy Twojej Pracy Przez nasz Zespół (450 zł)

​3 Moduły Sekcji Bonusowej (500 zł)

​Dostęp do Dokumentów, Checklist i Szablonów (100 zł)

Dostęp do comiesięcznego LIVE Q & A (200 zl)

​​Prywatna Grupa Mastermind wyłącznie dla uczestników Kursu Lean Champion (Bezcenne)

​Dostęp Na Żądanie – 24/7

Ciągła aktualizacja materiałów

Ponad 180 lekcji wideo o Lean

Wakacyjna cena specjalna cały pakiet tylko 1197 zł netto

(1472,31 zł brutto) tylko do 5 sierpnia 2020

Start kursu i dostęp do pierwszych modułów 6 sierpnia 2020 r.

 

DO ZAKOŃCZENIA CENY WAKACYJNEJ POZOSTAŁO:

-77DNI -1GODZIN -19MINUT -49SEKUND

Trenerzy prowadzący kurs

Krzysztof Firlik

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, konsultant i trener Perfectus Group sp. z o.o. Partner Zarządzający TWI Institute Poland.Certyfikowany trener biznesu od 8 lat związany z doskonaleniem procesów wg Lean Management. Przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń i projektów doskonalących dla klientów z branży produkcyjnej, usługowej, IT, szpitali i urzędów.

Odpowiada za budowanie struktury TWI Institute na rynku w Polsce. Wspiera organizacje 
w prowadzeniu coachingów instruktorów TWI  Job Instruction (skuteczne instruowanie pracowników). Jako mentor wspierał realizację ponad 100 projektów doskonalących w oparciu o arkusz A3.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów w Polsce 
i we Francji.  Pracował m.in. jako Lean Manager czy kierownik działu inżynieryjnego.  Doświadczenie w doskonaleniu procesów w różnych branżach pozwala mu na szerokie inspirowanie klientów, a także nietuzinkową adaptację narzędzi Lean zgodnie z potrzebami konkretnego klienta.

Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie.

Współorganizator i wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na uczelniach 
w Poznaniu i Warszawie. Wykładowca programów MBA w Ochronie Zdrowia w Warszawie 
i Lublinie oraz Executive MBA w Poznaniu.

Pracował m.in. dla takich klientów jak: Ikano Industry, eobuwie.pl, Solaris Bus & Coach, Intermetal, Bonduelle Polska, Saferoad Pomerania, Pfeifer und Langen, Borne, Paul Pon, Wago Elwag, Nordea Operations Center, Trio Line Polska, Werner Kenkel, E-file sp. z o.o., Bosch, Allflex Polska, Szpital Wojewódzki w Suwałkach, Metpol, Flexlink System.

Jakub Marczak

Członek zarządu Perfectus Group sp. z o.o.

Certyfikowany trener biznesu od ponad 10 lat związany z doskonaleniem procesów wg Lean Management i Six Sigma. Przeprowadził ponad 1300 godzin szkoleń i projektów doskonalących dla klientów z branży usługowej, produkcyjnej, szpitali i urzędów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów w różnych branżach. Pracował jako Manager ds. Doskonalenia i Lean. Jako ekspert doskonałości operacyjnej uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu – pracując jako coach systemu. Ukończył szkolenie Six Sigma Black Belt. Jako mentor wspierał realizację ponad 80 projektów doskonalących w oparciu o arkusz A3.

Obecnie zajmuje się realizacją projektów doradczych i szkoleniowych z zakresu Lean Management i Six Sigma dla firm produkcyjnych, usługowych i sektora publicznego. Specjalizuje się w działaniach strategicznych na poziomie middle i top management.

Pomysłodawca i współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie.

Współorganizator i wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na WSB
w Poznaniu, Lean Management i Lean Services na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Lean Manager Advanced na Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Pracował m.in. dla takich firm jak: YES, Top Farms, Armatoora,  GSK, MAN Accounting Center, Marmite S.A., Nordea Operations Center, Urząd Miasta Poznania, JMP Flowers, Inline Poland, Bonduelle, York PL.

Często zadawane pytania:

Kiedy rozpoczyna się kurs i jak długo trwa

Kurs startuje 05.08.2020 i domyślnie trwa 11 tygodni (realizujesz 1 moduł na tydzień). Możesz jednak dobrać wolniejsze tempo realizacji kursu (22 tygodnie) jeśli jesteś osoba mocno obciążoną czasowo.

Czy to czego uczycie w kursie zadziała w mojej firmie?

Tak. Pomimo tego, że każda firma jest specyficzna (a przynajmniej tak twierdzą osoby zarządzające) to w każdej znajdują się procesy i ludzie. A Lean Champion działa z tymi dwoma aspektami budując kulturę i rozwijając organizację.

Czy w kursie może wziąć udział nieograniczona liczba osób?

NIE. Limit uczestników jednej edycji kursu to 50 osób. Najważniejsze jest dla nas danie każdemu uczestnikowi konkretnej wartości. Wprowadzony limit uczestników pozwala nam na bieżąco wspierać postępy każdego uczestnika, weryfikować prace domowe i być dla Ciebie dostępnym.

Na jak długo otrzymam dostęp do kursu?

Dostęp do platformy z kursem online otrzymasz na 12 miesięcy.

Czego potrzebuję, aby wynieść z kursu jak najwięcej?

Potrzebujesz 3 rzeczy:
1. Przejście przez wszystkie lekcje kursu po kolei
2. Uczciwa realizacja zadań domowych na zakończenie każdego modułu
3. Jak największe ćwiczenie narzędzi w trakcie trwania kursu

Czy otrzymam certyfikat Lean Champion?

TAK. Po wykonaniu zadań domowych i realizacją projektu otrzymasz od nas pocztą wydrukowany certyfikat ukończenia kursu.

Czy będę musiał zainwestować dodatkowe środki w trakcie trwania kursu?

Nie. W niektórych modułach będziemy prezentowali aplikacje pomocnicze – będą one darmowe.

Jak dołączyć do spotkań online?

O wszystkim dowiesz się w naszej grupie mastermind – Lean Champion.

Potrzebuję fakturę. Czy ją dostanę?

Tak. Wyślemy Tobie fakturę drogą mailową po zakupie kursu.

Co jeżeli mam z czymś problem lub coś jest niejasne?

Napisz na adres email: kontakt@perfectusgroup.pl

Zapraszamy do kontaktu


Copyright © 2020 Perfectus Group Sp. z o.o.